logo

ویندوز

Sub Categories

ویندوز Courses

course
 • 2 Classes
 • 4 Students
 • All Levels

این کورس برای کسانی برگزار می شود که هیچ تجربه قبلی در اتوکد ندارند. همچنین کسانی که در گذشته این نرم افزار را فرا گرفته اند..

 • Free
 • No Ratings

 • (0 ratings)

course
 • 0 Classes
 • 20 Students
 • All Levels

سوالات امادگی کانکور از مجموعه فارم های کانکور های قبلی گرفته شده و به صورت بخش بندی شده برای شما فراهم گردیده است

 • Free
 • (2.5)
 • (2 ratings)
What you will learn
 • دانش امتحان کانکور خود را آزمایش کنید
 • نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنید