ریاضیات

Sub Categories

ریاضیات Courses

course
 • 60 Classes
 • 15 Students
 • All Levels

ریاضی مانند یک زبان است، و اساسات ریاضی الفبای زبان ریاضی را تشکیل می دهد. کورس اساسات ریاضی برای کسانی دایر می شود که هیچ ری..

 • Free
 • (1)
 • (1 ratings)
What you will learn
 • این کورس برای شاگردان بستر و بنیاد ریاضی را فراهم می کند تا بتوانند ریاضیات پیشرفته را بیشتر و بهتر درک کنند.

course
 • 17 Classes
 • 2 Students
 • All Levels

آموزش مکمل هندسه تحلیلی توسط پوهاند مرزا محمد مرزا

 • Free
 • No Ratings

 • (0 ratings)

course
 • 49 Classes
 • 21 Students
 • All Levels

آموزش مکمل احصائیه و احتمالات با پوهاند مرزا محمد مرزا

 • Free
 • (0.7)
 • (1 ratings)

course
 • 49 Classes
 • 19 Students
 • All Levels

ریاضیات عالی Calculus 1

 • Free
 • No Ratings

 • (0 ratings)

course
 • 51 Classes
 • 8 Students
 • All Levels

ریاضیات عالی Calculus2

 • Free
 • No Ratings

 • (0 ratings)

course
 • 34 Classes
 • 4 Students
 • All Levels

معادلات تفاضلی ریاضیات عالی Calculus 3

 • Free
 • No Ratings

 • (0 ratings)

course
 • 18 Classes
 • 2 Students
 • All Levels

مثلثات

 • Free
 • No Ratings

 • (0 ratings)

course
 • 24 Classes
 • 10 Students
 • All Levels

سلسله ها

 • Free
 • No Ratings

 • (0 ratings)