logo

سوالات آمادگی کانکور

سوالات امادگی کانکور از مجموعه فارم های کانکور های قبلی گرفته شده و به صورت بخش بندی شده برای شما فراهم گردیده است

 • 2.5 امتیاز
 • (2 نظریات)
 • 20 دانشجو ثبت نام کردند
 • Free
 • Course Includes
 • امتحان آزمایشی بخش های مختلف کانکور
 • نتیجه امتحان خود را فورا به دست بیاورید

چه چیزی یاد میگیرید

 • دانش امتحان کانکور خود را آزمایش کنید
 • نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنید

الزامات

 • آمادگی کانکور

شرح

سوالات امتحان های آزمایشی از فورم های واقعی کانکور سال های گذشته تشکیل شده اند و به صورت بخش بندی شده برای شما فراهم گردیده است

کورس های اخیر

blog
اخرین به روز رسانی 21st October 2020
 • 5
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 28th June 2020
 • 10
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 28th June 2020
 • 2
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 28th June 2020
 • 4
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 28th June 2020
 • 8
 • رایگان

درباره استاد

instructor
درباره استاد

نظر دانشجو

2.5
امتیاز کورس
50%  
50%  
50%