logo

مثلثات

مثلثات

 • بدون امتیاز
 • (0 نظریات)
 • 2 دانشجو ثبت نام کردند

الزامات

 • مثلثات

شرح

مثلثات

کورس های اخیر

blog
اخرین به روز رسانی 21st October 2020
 • 5
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 28th June 2020
 • 10
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 28th June 2020
 • 2
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 28th June 2020
 • 4
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 28th June 2020
 • 8
 • رایگان

درباره استاد

instructor
درباره استاد

پوهاند مرزا محمد مرزا حدود 30 سال می شود که مصروف تدریس ریاضی در پوهنتون های معتبر افغانستان می باشند. همچنان وی در پست های اداری مختلف از جمله ریاست پوهنتون، ریاست پوهنحی ، معاونیت علمی کار کرده اند. درجه تحصیلی پوهاند مرزا محمد مرزا ماستری می باشد و همچنان مدت دو سال در مقطع دکترا تحقیقات علمی انجام داده اند.