معادلات تفاضلی ریاضیات عالی Calculus 3

معادلات تفاضلی ریاضیات عالی Calculus 3

 • بدون امتیاز
 • (0 نظریات)
 • 4 دانشجو ثبت نام کردند

الزامات

 • معادلات تفاضلی ریاضیات عالی Calculus 3

شرح

معادلات تفاضلی ریاضیات عالی Calculus 3

محتوای کورس

مفاهیم اساسی معادلات تفاضلی preview 14min
مفهوم هندسی معادلات تفاضلی preview 14min
معادلات تفاضلی ترتیب اول با متحول های جدا شونده preview 21min
تابع متجانس preview 11min
معادلات تفاضلی متجانس ترتیب اول preview 15min
معادلات تفاضلی که به معادلات تفاضلی متجانس تبدیل می شوند preview 13min
مثال معادله تفاضلی غیر متجانس preview 15min
مثال معادله تفاضلی خطی ترتیب اول preview 9min
معادلات تفاضلی خطی ترتیب اول preview 12min
معادلات تفاضلی خطی preview 9min
مثال معادلات تفاضلی خطی ترتیب اول preview 13min
مثال preview 10min
معادله تفاضلی برنولی preview 19min
معادلات تفاضلی با دیفرانسیال کامل preview 12min
مثال معادلات تفاضلی دیفرانسیال کامل preview 12min
معادلات تفاضلی ترتیب عالی preview 20min
تنزیل ترتیب معادلات تفاضلی ترتیب دوم preview 13min
مثال با شرایط اولیه preview 6min
معادلات تفاضلی ترتیب دوم فاقد x preview 9min
معادلات تفاضلی ترتیب دوم preview 11min
معادلات تفاضلی ترتیب دوم متجانس با ضرایب ثابت preview 8min
مثال معادلات تفاضلی ترتیب دوم متجانس با ضرایب ثابت preview 15min
حل معادله تفاضلی ترتیب دوم در صورتیکه معادله مشخصه جذور مختلط داشته باشد preview 10min
مثال، جذور مختلط معادله مشخصه preview 11min
حل معادلات تفاضلی که معادله مشخصه جذور تکراری داشته باشد preview 11min
معادلات تفاضلی خطی ترتیب دوم غیر متجانس preview 13min
حل مثال معادله تفاضلی ترتیب دوم غیر متجانس preview 16min
حل مثال معادلات تفاضلی ترتیب دوم preview 12min
معادله تفاضلی تر تیب دوم غیر متجانس preview 16min
مثال معادله تفاضلی ترتیب چهار preview 13min
مثال معادله تفاضلی ترتیب عالی غیر متجانس preview 19min
سیستم معادلات تفاضلی preview 12min
مثال سیستم معادلات تفاضلی preview 18min
حل قسمی سیستم معادلات تفاضلی preview 17min

کورس های اخیر

blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان

درباره استاد

instructor
درباره استاد

پوهاند مرزا محمد مرزا حدود 30 سال می شود که مصروف تدریس ریاضی در پوهنتون های معتبر افغانستان می باشند. همچنان وی در پست های اداری مختلف از جمله ریاست پوهنتون، ریاست پوهنحی ، معاونیت علمی کار کرده اند. درجه تحصیلی پوهاند مرزا محمد مرزا ماستری می باشد و همچنان مدت دو سال در مقطع دکترا تحقیقات علمی انجام داده اند.