اساسات ریاضی

ریاضی مانند یک زبان است، و اساسات ریاضی الفبای زبان ریاضی را تشکیل می دهد. کورس اساسات ریاضی برای کسانی دایر می شود که هیچ ریاضی نمی دانند. این کورس برای شاگردان مکاتب و محصلین پوهنتون ها که هیچ ریاضی نمی دانند مفید است. این کورس بستر و بنیاد ریاضی را برای شاگردان می گذارد تا بتوانند ریاضیات پیشرفته را بهتر درک کنند.

 • 1 امتیاز
 • (1 نظریات)
 • 15 دانشجو ثبت نام کردند
 • رایگان
 • محتوای کورس:
 • 60 ویدیوی لکچر
 • حل سوالات
 • آموزش ریاضی از صفر

چه چیزی یاد میگیرید

 • این کورس برای شاگردان بستر و بنیاد ریاضی را فراهم می کند تا بتوانند ریاضیات پیشرفته را بیشتر و بهتر درک کنند.

الزامات

 • شاگردان مکاتب و محصلین پوهنتون ها

شرح

ریاضی مانند یک زبان است، و اساسات ریاضی الفبای زبان ریاضی را تشکیل می دهد. کورس اساسات ریاضی برای کسانی دایر می شود که هیچ ریاضی نمی دانند. این کورس برای شاگردان مکاتب و محصلین پوهنتون ها که هیچ ریاضی نمی دانند مفید است. این کورس بستر و بنیاد ریاضی را برای شاگردان می گذارد تا بتوانند ریاضیات پیشرفته را بهتر درک کنند.

محتوای کورس

کورس های اخیر

blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان

درباره استاد

instructor
درباره استاد

پوهاند مرزا محمد مرزا حدود 30 سال می شود که مصروف تدریس ریاضی در پوهنتون های معتبر افغانستان می باشند. همچنان وی در پست های اداری مختلف از جمله ریاست پوهنتون، ریاست پوهنحی ، معاونیت علمی کار کرده اند. درجه تحصیلی پوهاند مرزا محمد مرزا ماستری می باشد و همچنان مدت دو سال در مقطع دکترا تحقیقات علمی انجام داده اند.

نظر دانشجو

1
امتیاز کورس
20%  
20%  
20%