آموزشگاه آنلاین الف

آموزشگاه آنلاین الف

ویبسایت الف کورس به منظور فراهم سازی آموزش آسان و سریع به صورت آنلاین به راه انداخته شده. هدف این ویبسایت ایجاد سهولت در آموزش است و ما در تلاش این هستیم که کورس های کوتاه مدت مفید را ایجاد و در ویبسایت خویش به نمایش بگذاریم

15

کورس ها به زبان دری

6

بخش های مختلف آموزشی

403

کاربران فعال

8

کورس ها در بخش ریاضیات

1

کورس ها در بخش زبان

4

کورس ها در بخش گرافیک و کمپیوتر